תוכנית עבודה ליצירת לידים

התכנית מוצגת למצב האופטימלי שבו יש 3 פייסבוקים פעילים (2 עסק ו1 מוצר) ודף עסקי (מוצר) , אם עדין אין לכם את כל הכלים אתם יכולים להתחיל לפי התכנית ובמקביל לבנות את הכלים לפי הדגשים לפתיחת פייסבוק סדר הפעולות מתחלק ל3 פרופילים שאינם הפרופיל המקורי שלי, הכולל את השוק החם, ודף עסקי.

 

בוקר

פרופיל 1
שליחת 40 הודעות ראשונות (הודעה מספר 1 בצ'אט סיסטם)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות מלל)
העלאת תמונה/פוסט מעניין
זמן כולל- 15 דק'
פרופיל 2
שליחת 40 הודעות ראשונות (הודעה מספר 1 בצ'אט סיסטם)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות מלל)
העלאת תמונה/פוסט מעניין
זמן כולל- 15 דק'
 
פרופיל 3
שליחת 40 הודעות ראשונות (הודעה מספר 1 בצ'אט סיסטם)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות מלל)
העלאת תמונה/פוסט מעניין
זמן כולל- 15 דק'
 
דף עסקי
העלאת עדות או פוסט מעניין (כתבה שקשורה בנושא)
זמן כולל- 2 דקות
 

צהרים

פרופיל 1
שליחת הודעה מספר 2 בצ'אט סיסטם (לכל מי שענה)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות מלל)
זמן כולל- 10 דק'
 
פרופיל 2
שליחת הודעה מספר 2 בצ'אט סיסטם (לכל מי שענה)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות מלל)
זמן כולל- 10 דק'
 
פרופיל 3
 שליחת הודעה מספר 2 בצ'אט סיסטם (לכל מי שענה)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות מלל)
זמן כולל- 10 דק'
 

ערב

פרופיל 1
שליחת הודעה מס' 3 בצ'אט סיסטם (למי שענה להודעות הקודמות)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות את המלל)
לעלות תמונה/פוסט מעניין
זמן כולל- 10 דק'
 
פרופיל 2
שליחת הודעה מס' 3 בצ'אט סיסטם (למי שענה להודעות הקודמות)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות את המלל)
לעלות תמונה/פוסט מעניין
זמן כולל- 10 דק'
 
פרופיל 3
שליחת הודעה מס' 3 בצ'אט סיסטם (למי שענה להודעות הקודמות)
פרסום 30 סקרים (אחרי כל 10 פרסומים לשנות את המלל)
לעלות תמונה/פוסט מעניין
זמן כולל- 10
דק' דף עסקי
לעלות עדות/פוסט מעניין זמן כולל- 2 דק'

לילה

פרופיל 1
להוסיף חברים
פרופיל 2 להוסיף חברים
פרופיל 3 להוסיף חברים
דף עסקי להזמין אנשים
 
הסוד בדרך להצלחה הוא נחישות והתמדה, לפעמים התוצאות לא יגיעו מיד אבל למי שיתמיד הן יגיעו בוודאות🤘 
עדויות לפרסום אפשר להעתיק מדף עסקי של אחד המפיצים ברשת (לשים לב להעתיק את הטקסט והתמונה ולעלות בתור פוסט אישי שלו ולא לעשות שיתוף) 👌